Müşteri Deneyimi Haritaları

Yenilikçi ürünler geliştirmek ya da müşterilerinize sunduğunuz deneyimi iyileştirmek için, onların duygularını ve baştan uca neler yaşadıklarını anlamalısınız. Bu ancak iyi analiz edilmiş müşteri yolculuğu haritalarıyla mümkündür.

Ethnogram Müşteri Yolculuğu Analiz Haritaları Eğitimi sayesinde, müşterilerinize halihazırda sunduğunuz ya da sıfırdan geliştirmeyi planladığınız deneyimlerin haritalarını hazırlayabilecek, ekibinizle harita çalıştayları düzenleyebilecek, baştan uca tüm deneyimi analiz ederek geliştirilmesi gereken alanlar hakkında iş planları oluşturabileceksiniz. Aklınızda müşteri yolculuğu haritasıyla ilgili hiçbir soru kalmayacak ve iyi bir uygulamacıya dönüşeceksiniz.

Müşteri Deneyimi Haritaları

Yenilikçi ürünler geliştirmek ya da müşterilerinize sunduğunuz deneyimi iyileştirmek için, onların duygularını ve baştan uca neler yaşadıklarını anlamalısınız. Bu ancak iyi analiz edilmiş müşteri yolculuğu haritalarıyla mümkündür.

Ethnogram Müşteri Yolculuğu Analiz Haritaları Eğitimi sayesinde, müşterilerinize halihazırda sunduğunuz ya da sıfırdan geliştirmeyi planladığınız deneyimlerin haritalarını hazırlayabilecek, ekibinizle harita çalıştayları düzenleyebilecek, baştan uca tüm deneyimi analiz ederek geliştirilmesi gereken alanlar hakkında iş planları oluşturabileceksiniz. Aklınızda müşteri yolculuğu haritasıyla ilgili hiçbir soru kalmayacak ve iyi bir uygulamacıya dönüşeceksiniz.

09 – 10 Kasım

Süre: 2 Günde toplam 8 saat

Saatler: 09:30 – 13:30

Yer: ZOOM üzerinden

Ders materyali: Ethnogram sunum ve notları

İçerik: 8 saatlik eğitim, uygulama ve ödevler

Katılımcı sayısı: 8 – 20 kişi

Fiyat : 2000,00 TRY

Kimler İçin?

 • Ürün/hizmet geliştirme sorumluları
 • Müşteri deneyimi ekipleri
 • Dijital ürün/kanal birimleri
 • İnovasyon ekipleri
 • İnsan kaynakları
 • Pazarlama, reklam, grafik tasarım, ürün veya etkileşim tasarımı gibi
  servis tasarımının bileşen disiplinlerinden gelerek kendini güncel iş fırsatlarında geliştirmek isteyen profesyoneller

Neler Öğreneceksiniz?

 • Müşteri yolculuğu haritası temelleri
 • Haritaların amaçları ve kullanım alanları
 • Müşteri yolculuğu haritası için araştırma ve veri toplama
 • Harita oluşturmak için çalıştay yönetimi
 • Dijital araçlarla haritanın paylaşımı
 • Müşteri yolculuğu haritası kullanarak strateji ve iş planı üretme
Gün 1

09:30 Tanışma

09:45 Müşteri Deneyimi Kavramına Giriş

 1. Deneyimler zihinde nasıl oluşur?
 2. Müşteri deneyimleri nasıl tasarlanır?
 3. Deneyim tasarımında empati araçları
 4. Vaat ve gerçekleşen deneyim
 5. Gerçekleşen deneyimdeki boşlukların tanımlanması

10:30 Mola

10:45 Haritalamaya Giriş

 1. Müşteri yolculuğu haritası tanımı ve bileşenleri
 2. Var olan ve gelecek deneyimler için haritanın kullanımı
 3. Yolculuk kavramı ve ürün/hizmet yaşam döngüleri
 4. Yolculuk haritalarının farklı kapsamları
 5. Tüm marka yolculuğu ya da odaklı deneyimler için harita kullanımı
 6. Müşteri yolculuğu haritasını süreç şemalarından ayıran özellikler
 7. Müşteri yolculuğu haritası ve hikaye anlatıcılığı
 8. Temas noktası nedir ve haritada nasıl kullanılır?
 9. Temas noktasını kanaldan ayıran farklar

12:30 Kapanış

Gün 2

09:30 Günaydın Etkinliği

09:45 Müşteri Deneyimi Haritası Hazırlama

 1. Müşteri yolculuğu analizi için içgörü toplama ve araştırma
 2. Var olan müşteri geri bildirim verilerinin harita için kullanımı
 3. Sınıfta uygulamalı müşteri yolculuğu haritası hazırlama
 4. Haritalamaya başlama teknikleri
 5. Müşteri yolculuğu haritasının detay düzeyine karar verme
 6. Müşteri yolculuğu haritasının ana adımlarının tespiti
 7. Persona kavramı ve personaların müşteri yolculuğu haritasında kullanımı

10:30 Mola

10:45 Harita Hazırlamanın Stratejileri

 1. Haritanın sunumu, okunması ve analizi
 2. Müşteri yolculuğu haritası atölye çalışması düzenlemek
 3. Çözülmesi gereken müşteri problem alanlarının tespiti
 4. Fırsatların tespiti ve fikir geliştirme
 5. Müşteri yolculuğu analizi sonrası geliştirme alanlarını önceliklendirme
 6. Müşteri yolculuğu haritası kullanarak ürün/hizmet vaadini belirleme
 7. Ne zaman müşteri yolculuğu haritası kullanılmalı
 8. Gelecek deneyimler için müşteri yolculuğu haritası nasıl hazırlanır?
 9. Ekip içinde müşteri yolculuğu haritası projesi yürütmek
 10. Kullanıcı yolculuğu haritaları
 11. Haritalama için kullanılabilecek dijital ve fiziksel araçlar
 12. Müşteri yolculuğu haritası vaka analizi

12:30 Kapanış Etkinliği

Eğitmen Hakkında

ugur-koseoglu

Uğur A. KÖSEOĞLU